ترموگراف دما تستو مدل TESTO 174T

MINI DATA LOGGER TESTO 174T
وضعیت کالا: موجود
0ریال

 

مینی دیتالاگر دما تستو مدل TESTO 174T 

MINI DATA LOGGER TESTO 174T 

 

ترموگراف کوچک 174T مناسب برای استفاده در کانتینر ها و انواع یخچال ها استفاده می شود. با استفاده ازین مدل از برند تستو می توان دما را به طور مستمر و با سرعت بالا دما را ذخیره کرد. با استفاده از نرم افزار مربوطه ComSodt  می توان داده ها را جهت آنالیز و بررسی به کامپیوتر منتقل کرد. قابلیت ذخیره بسیاری از داده ها را دارا می باشد. همچنین دستگاه ضد آب است و می توان در مکان هایی دارای رطوبت بالا استفاده کرد. بسیاری از غذا ها و دارو ها می بایست در مکان هایی با رنج دمایی خاص نگهداری شوند. دما در این گونه مکان هایی می بایست به صورت مستمر و در طول 24 ساعت تحت کنترل می باشد.

مشخصات فنی دستگاه :

  • قابلیت ذخیره تا 16000 داده
  • اندازه گیری دما از -30 تا 70 درجه سانتی گراد
  • دقت بالا
  • رزولوشن 0.1 درجه سانتی گراد 

توضیحات بیشتر :

 

ترموگراف های دما و دیتالاگر دما اکثرا در سرد خانه های سیار و ثابت استفاده می شود از کاربر های دستگاه  ترموگراف برای سردخانه نگهداری میوه و سردخانه های سیار حمل مواد غذایی همچنین برای انتقال و ذخیره مواد دارویی و انتقال خون استفاده می شود دما مهمترین پارامتر در سردخانه است. زیرا نگهداری در سرما در اصل کاهش درجه حرارت محصولات و ثابت نگهداشتن آن در درجه حرارت های تعیین شده برای محصولات مختلف است. کاهش درجه حرارت و حفظ آن در سردخانه ها باعث می گردد تا ﺗﻨﻔﺲ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﭘﯿﺮ ﺷﺪن ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻧﺮم ﺷﺪن و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻓﺖ و رﻧـﮓ آن، ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ. ﻣﯿﺰان ﺗﺒﺨﯿﺮ آب و ﭘﮋﻣﺮدﮔﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﻢ ﺷﻮد. ﺧﺴﺎرات وارد ﺷﺪه ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﭙﮏﻫﺎ، ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ و ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ، ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ.

مرورگر شما بسیار قدیمی است!
جهت مشاهده این وب سایت به صورت صحیح، بروزرسانی مرورگرتان ضروری خواهد بود. بروزرسانی مرورگر
×